Temavandring – Kärlek & Vänskap

Den 8/5 eller 5/6 kan du vara med på KUSTVANDRING MED TEMA KÄRLEK & VÄNSKAP – arrangemanget är en heldagsvandring kl 09.00-17.00. I samverkan med filosofen Bengt Brülde, som skrivit boken ”Kärlek och vänskap” erbjuder Steninge kuststation en vandring med mini-föreläsningar & reflektionspauser på temat kärlek & vänskap. Förmiddagsfika, ute-lunch och eftermiddagsfika ingår. Evenemanget genomförs utomhus. Pris 945:-/person.

Anmälan via kuststationen@gmail.com